MilieukeurWaarom zou u ervoor kiezen om bomen te leveren onder milieukeur of bomen aan te kopen die geleverd worden onder milieukeur ?

Als producent spelen we in op de flora en fauna van de omgeving.
Dit betekent in de praktijk dat we zoveel als mogelijk gebruik maken van de natuur.
We zetten natuurlijke vijanden in, zaaien bloemenstroken, roofmijten en feromoonvallen worden in het veld geplaatst.
Ook ontbreken de nestkastjes en houtwallen niet.
Het streven is dan ook om een duurzaam geteeld product te telen dat met zo weinig mogelijk chemische middelen behandeld wordt.
Ook bij de bemesting en bij bodemvruchtbaarheid wordt er zoveel als mogelijk gekozen voor organische meststoffen.
Voor afnemers betekent dit een sterke gezonde en vooral weerbare boom.

Indien aan u bomen geleverd worden onder het milieukeurcertificaat betekent dat, dat u het belangrijk vindt dat het product is geproduceerd op een milieuverantwoordelijke wijze.
Deze vraag ontstaat ook in toenemende mate vanuit de maatschappij en overheid.
De vraag naar een duurzaam geteeld product waarbij rekening wordt gehouden met de natuur.
Het unieke van levering onder milieukeur is dat het certificaat op een onafhankelijke en betrouwbare wijze gecontroleerd wordt.
U als afnemer hebt de garantie dat het product ook zo geteeld is.
Bij aflevering wordt, indien hiernaar gevraagd wordt, ieder product voorzien van het logo met het unieke SGS nummer.
De bomen zijn hierdoor traceerbaar.
Ook kunnen wij u verzekeren dat we de bomen tegen een betaalbare prijs kunnen aanbieden.
Het is niet zo, wat velen denken, dat deze bomen veel en veel duurder zijn.

Voor informatie over milieukeur verwijs ik u naar www.milieukeur.nl